Match!

Türkiye’de Gıdalardan İzole Edilen Yersinia entocolitica’nın Yaygınlığı ve Patojenitesi

Published on Jan 1, 2009in Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi0.411
· DOI :10.9775/KVFD.2010.2030
Abamüslüm Güven6
Estimated H-index: 6
,
Çiğdem Sezer2
Estimated H-index: 2
+ 2 AuthorsLeyla Vatansever6
Estimated H-index: 6
Abstract
  • References (0)
  • Citations (0)
References0
Newest
Cited By0
Newest