Match!

Analýza disertačních prací z didaktiky chemie obhájených v České republice v letech 2003-2014

Published on Jan 19, 2016in Scientia in Educatione
· DOI :10.14712/18047106.233
Martin Rusek2
Estimated H-index: 2
(Charles University in Prague)
Abstract
Analýza disertacnich praci z didaktiky chemie obhajených mezi lety 2003–2014 byla provedena v ramci iniciativy zaměřene na zvysovani urovně doktorskeho studia v oborových didaktikach. Jedna se o snahu posileni pozice oborových didaktik přirodovědných předmětů v Ceske republice. Prvnim z kroků je analýza disertacnich praci z didaktik přirodovědných oborů. Dalsim planovaným krokem je zřizeni portalu pro snazsi sdileni disertacnich praci i jiných textů za ucelem lepsi navaznosti praci i spoluprace doktorandů. V danem casovem rozmezi bylo u nas obhajeno 39 disertacnich praci z didaktiky chemie. Ty byly analyzovany s ohledem na tematicke zaměřeni prace, stupeň skol, využite metody sběru dat a publikacni cinnost autorů disertacnich praci. Pocet obhajených disertaci postupně vzrůsta. Prace jsou převažně zaměřeny na výuku chemie na gymnaziu, mezi nejcastěji se objevujicimi tematy je edukacni experiment, v posledni době i informacni a komunikacni technologie ve výuce. V zavěru je text apelem na usnadněni sdileni disertacnich praci a dalsi podporu doktorskeho studia. Spolu se zavěry akreditacni komise uvaděnými v textu může přispět ke zvysovani kvality doktorskeho studia.
  • References (0)
  • Citations (0)
References0
Newest
Cited By0
Newest