Match!

Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument

Published on Jan 1, 2010in Pedagogische Studien0.14
Dam ten G23
Estimated H-index: 23
,
Femke Geijsel17
Estimated H-index: 17
+ 1 AuthorsG. Ledoux8
Estimated H-index: 8
Abstract
In dit artikel wordt de ontwikkeling van een meetinstrument voor burgerschapscompetenties van jongeren in de leeftijd van elf tot zestien jaar beschreven. Burgerschapscompetenties zijn gedefinieerd als het vermogen tot adequaat handelen in sociale situaties die zich voordoen in het dagelijkse leven. Uit de literatuur zijn vier sociale taken afgeleid die exemplarisch zijn voor de burgerschapspraktijken van jongeren: democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. Per sociale taak is gedefinieerd wat het adequaat kunnen vervullen van die taak veronderstelt aan kennis, attitude, vaardigheid en reflectie. Het verrichte onderzoek laat een betrouwbaar en valide meetinstrument zien voor het meten van aldus gedefinieerde burgerschapscompetenties.
  • References (0)
  • Citations (5)
References0
Newest
Cited By5
Newest
#1Henny Bos (UvA: University of Amsterdam)H-Index: 44
#2Nanette Gartrell (UCLA: University of California, Los Angeles)H-Index: 18
Last.G. Ledoux (UvA: University of Amsterdam)H-Index: 8
view all 4 authors...
#1Mohd Mahzan Awang (UKM: National University of Malaysia)H-Index: 4
#2Alfitri (UKM: National University of Malaysia)H-Index: 1
Last.Norila La UluH-Index: 1
view all 4 authors...
#1Dam ten G (UvA: University of Amsterdam)H-Index: 23
#2Femke Geijsel (UvA: University of Amsterdam)H-Index: 17
Last.G. Ledoux (UvA: University of Amsterdam)H-Index: 8
view all 4 authors...