Gedrag & Organisatie
IF
0.30
Papers
571
Papers 571
1 page of 58 pages (571 results)
Newest
Published on Jan 1, 2018in Gedrag & Organisatie 0.30
Astrid C. Homan21
Estimated H-index: 21
(University of Amsterdam),
Edwin A.J. van Hooft19
Estimated H-index: 19
(University of Amsterdam),
Sjir Uitdewilligen6
Estimated H-index: 6
Published on Jan 1, 2018in Gedrag & Organisatie 0.30
Astrid C. Homan21
Estimated H-index: 21
(University of Amsterdam),
Edwin A.J. van Hooft19
Estimated H-index: 19
(University of Amsterdam),
Sjir Uitdewilligen6
Estimated H-index: 6
Published on Jan 1, 2017in Gedrag & Organisatie 0.30
Catherine Apers1
Estimated H-index: 1
,
Lien Wille1
Estimated H-index: 1
,
Eva Derous15
Estimated H-index: 15
Technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe werving- en selectie-instrumenten, zoals het video-cv. Een experimentele veldstudie onderzocht of recruiters de persoonlijkheid van sollicitanten op een meer accurate manier kunnen inschatten via een video-cv dan een geschreven cv. We baseren ons hiervoor op het ‘realistic accuracy model’ en de ‘media richness theory’. Een 2 (type cv: geschreven versus. video) bij 2 (zelfpromotie: aanwezig versus afwezig) tussen-groepen design is hier gebruikt, waa...
Published on Mar 1, 2017in Gedrag & Organisatie 0.30
Astrid C. Homan21
Estimated H-index: 21
,
Edwin A.J. van Hooft19
Estimated H-index: 19
,
Sjir Uitdewilligen6
Estimated H-index: 6
Published on Jan 1, 2017in Gedrag & Organisatie 0.30
Pieternel Dijkstra20
Estimated H-index: 20
,
Dick P. H. Barelds19
Estimated H-index: 19
,
Arno Hoeneveld
Published on Jan 1, 2017in Gedrag & Organisatie 0.30
In dit artikel doen we verslag van twee in 2016 afgeronde proefschriften die doorwerken na de pensionering hebben onderzocht, een vanuit werkgevers- (Oude Mulders, 2016) en een vanuit werknemersperspectief (Dingemans, 2016). Daarnaast doen we een poging de inzichten uit beide proefschriften te integreren om zo tot een beter begrip van het fenomeen werken na de pensionering te komen en aandachtspunten voor de toekomst te kunnen formuleren. We concluderen dat al dan niet doorwerken na de pensioner...
Published on Jun 1, 2016in Gedrag & Organisatie 0.30
Fred R. H. Zijlstra12
Estimated H-index: 12
Published on Jun 1, 2016in Gedrag & Organisatie 0.30
B.J.M. Emans9
Estimated H-index: 9
Matthijs Bal (2015) is argued to be right when he observes that mainstream organizational psychology fails to sufficiently address problems that are inherent to today's organizations. His statement, however, that this state of affairs is due to a neoliberal paradigm which has gained control of the discipline is argued to be incorrect, simplistic and - most importantly - unfruitful in view of the desired development of innovative research agendas.
12345678910