Match!
Kari Mari Jonsmoen
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
11Publications
1H-index
6Citations
Publications 11
Newest
Published on Oct 1, 2018in Sykepleien
Kari Mari Jonsmoen1
Estimated H-index: 1
,
Marit Greek1
Estimated H-index: 1
Marit Greek1
Estimated H-index: 1
(HiOA: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences),
Kari Mari Jonsmoen1
Estimated H-index: 1
(HiOA: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences)
According to research findings, students having graduated from upper secondary school, ought to be sufficiently prepared for meeting the demands of higher education, and for further developing their textual competences within the discipline specific contexts. Nevertheless, according to lecturers and librarians in higher education, students are still in need of guidance in their textual work. The question is what the students need and who are qualified for guiding the students. The overall goal i...
Published on Sep 19, 2017
Kari Mari Jonsmoen1
Estimated H-index: 1
,
Marit Greek1
Estimated H-index: 1
Studieforberedende program i videregaende skole skal forberede elevene til videre studier. Elever med norsk som andresprak som har fullfort videregaende skole og fatt studiekompetanse, skal dermed ha oppnadd akademisk tekstkyndighet og et avansert andresprak. Likevel viser studier ved Hogskolen i Oslo og Akershus at mange studenter med norsk som andresprak har store utfordringer med a mote profesjonsstudienes krav til fag­skriving. Artikkelen setter sokelyset pa seks elever med norsk som andresp...
Published on May 27, 2017in Educational Action Research
Kari Mari Jonsmoen1
Estimated H-index: 1
(HiOA: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences),
Marit Greek1
Estimated H-index: 1
(HiOA: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences)
AbstractEmbedding academic literacy into the curriculum and regular subject teaching has received little attention in Norwegian higher education (HE). The present article, drawing on the findings of two studies carried out in 2013/14, seeks to amend this. The first study, an action research study, exposes how lecturers in one of the faculties at Oslo and Akershus University College perceive their role in teaching and guiding students’ discipline-specific literacy, in particular academic writing....
Published on Sep 8, 2016
Marit Greek1
Estimated H-index: 1
,
Kari Mari Jonsmoen1
Estimated H-index: 1
Published on Oct 24, 2013
Marit Greek1
Estimated H-index: 1
,
Kari Mari Jonsmoen1
Estimated H-index: 1
Published on Jan 22, 2013
Kari Mari Jonsmoen1
Estimated H-index: 1
,
Marit Greek1
Estimated H-index: 1
Studier ved Hogskolen i Oslo (HiO) 2010/2011 viser at studenter i liten grad har utbytte av den ordinaere skriveveiledningen de mottar. Veiledningen bidrar verken til okt skrivekompetanse eller okt faglig forstaelse. Artikkelforfatterne har fulgt bade studenter og laerere gjennom deres skriveprosess. I lys av forskernes egen skriveprosess sammenholdes data fra laereres tekstproduksjon med studentenes skrivehistorier og deres uttrykte behov for veiledning. Funn viser at bade studenter og laerere ...
Published on Jan 1, 2013
Kari Mari Jonsmoen1
Estimated H-index: 1
(HiOA: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences),
Marit Greek1
Estimated H-index: 1
The project entitled Good Pedagogical Practices at Oslo University College 2 was a pedagogical development project conducted by the Centre for Centre for Educational Research and Development and the Department of Nursing. The aim was to change practices to accommodate second-language students. The project was based on practiceoriented research and development, and on testing and systemising experience and knowledge. For this particular department the project contributed to new knowledge and incr...
Published on Jan 1, 2013
12