Match!
Sanja Smojver-Ažić
University of Rijeka
Developmental psychologyPsychologyPediatricsAcademic achievementSocial psychology
82Publications
3H-index
24Citations
What is this?
Publications 82
Newest
Source
#1Svjetlana Kolić-Vehovec (University of Rijeka)H-Index: 5
#2Sanja Smojver-Ažić (University of Rijeka)H-Index: 3
Last. Barbara Rončević Zubković (University of Rijeka)H-Index: 3
view all 4 authors...
Source
Iako promatraci vrsnjackog nasilja aktivno ne sudjeluju u vrsnjackomnasilju, njihove reakcije mogu odigrati važnu ulogu u zastiti žrtve. Cilj je rada ispitati u kojoj mjeri socijalne vjestine, prepoznavanje primjerenih reakcija u situacijama vrsnjackog nasilja te samodjelotvornost i subjektivne norme vezane uz zastitu žrtve mogu predvidjeti pomaganje žrtvi. U istraživanju su sudjelovali ucenici od 12 do 14 godina (M = 12.69; SD = 0.72) iz deset europskih skola (Spanjolske, Malte, Velike Britanij...
Iako promatraci vrsnjackog nasilja aktivno ne sudjeluju u vrsnjackomnasilju, njihove reakcije mogu odigrati važnu ulogu u zastiti žrtve. Cilj je rada ispitati u kojoj mjeri socijalne vjestine, prepoznavanje primjerenih reakcija u situacijama vrsnjackog nasilja te samodjelotvornost i subjektivne norme vezane uz zastitu žrtve mogu predvidjeti pomaganje žrtvi. U istraživanju su sudjelovali ucenici od 12 do 14 godina (M = 12.69; SD = 0.72) iz deset europskih skola (Spanjolske, Malte, Velike Britanij...
Source
#1Katarina Banov (University of Rijeka)
#2Sanja Smojver-Ažić (University of Rijeka)H-Index: 3
view all 2 authors...
Source
#1Petar BezinovićH-Index: 3
view all 4 authors...
view all 4 authors...
view all 4 authors...
Last. Tamara Martinac DorčićH-Index: 2
view all 3 authors...
Last. Tamara Martinac DorčićH-Index: 2
view all 3 authors...
123456789