Match!
Roland Bobbink
Radboud University Nijmegen
EcosystemBiodiversityVegetationEcologyBiology
183Publications
39H-index
6,982Citations
What is this?
Publications 117
Newest
#2M.J. WeijtersH-Index: 2
Last. Roland BobbinkH-Index: 39
view all 9 authors...
#1Roland BobbinkH-Index: 39
Last. S.P.J. van DelftH-Index: 2
view all 4 authors...
In oude heide is veel koolstof en stikstof vastgelegd in de organische bodemlagen. Zelfs sterk verhoogde stikstoftoevoer doet het heidesysteem nauwelijks lekken: er spoelt ook dan vrijwel geen nitraat of ammonium uit naar dieper grondwater. Echter, ernstige verstoringen zijn een risico voor het vrijkomen van deze stikstof, zoals extreme droogte. Om dit te onderzoeken is een laboratoriumexperiment uitgevoerd, aangevuld met veldmetingen na de extreem droge zomer van 2018. Het blijkt dat de N-huish...
#2Roland BobbinkH-Index: 39
Last. J.J. VogelsH-Index: 2
view all 5 authors...
#2M.J. WeijtersH-Index: 2
Last. B. Nyssen
view all 7 authors...
#1Merel B. Soons (UU: Utrecht University)H-Index: 25
#2Mariet M. Hefting (UU: Utrecht University)H-Index: 28
Last. Roland Bobbink (Radboud University Nijmegen)H-Index: 39
view all 6 authors...
Both nitrogen (N) and phosphorus (P) enrichment are known to impact plant diversity globally. Recent studies suggest that P enrichment may be as important, or even more important, as a driver of terrestrial plant species loss as N enrichment. However, the generality and relative contribution of these critical nutrients to species losses remains unclear. Here, we quantitatively compared effects of N, P and combined NP enrichment on species richness of natural and semi-natural herbaceous ecosystem...
30 CitationsSource
#2Roland BobbinkH-Index: 39
Last. Maaike C. C. De GraafH-Index: 4
view all 7 authors...
Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C (waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld) is slecht, met name de droge varianten. Dat is extra zorgelijk, omdat het om prioritaire habitattypen gaat, dat wil zeggen dat er extra aandacht moet zijn voor het zo spoedig mogelijk bereiken van een gunstige staat van instandhouding. Er is landelijk gezien nog maa...
#1Marijn NijssenH-Index: 2
#2Roland BobbinkH-Index: 39
Last. Bart WoutersH-Index: 2
view all 13 authors...
#1Roland Bobbink (Radboud University Nijmegen)H-Index: 39
#2H.B.M. Tomassen (Radboud University Nijmegen)H-Index: 12
Last. Jean-Paul HettelinghH-Index: 15
view all 9 authors...
Empirical critical loads of nitrogen (N) were first presented in a background document for a workshop in 1992 in Sweden. Since their first presentation, the critical loads of N have been updated at regular intervals and for a large number of habitats. This chapter presents a brief history of the empirical critical loads and explains the process of determination of empirical critical loads for nitrogen and their reliability. For European habitats (defined as EUNIS and Natura 2000 habitat classes)...
4 CitationsSource
#2Carly J. Stevens (Lancaster University)H-Index: 40
Last. W. de Vries (WUR: Wageningen University and Research Centre)H-Index: 50
view all 5 authors...
Dose-Response (D-R) relationships derived from nitrogen (N) addition experiments and N deposition gradient studies are extrapolated over natural and (semi-)natural grasslands in Europe, using a European land cover map. Based on emissions of oxidized and reduced N in 2000 and 2020, ecosystem-specific depositions of total N are computed over Europe. For 2020 two scenarios are applied, i.e. one according agreed emission reductions under national and European legislation and the other based on the (...
3 CitationsSource
#1Linda H. Pardo (USFS: United States Forest Service)H-Index: 19
#2Molly J. Robin-Abbot (USFS: United States Forest Service)H-Index: 1
Last. Robin L. Dennis (EPA: United States Environmental Protection Agency)H-Index: 31
view all 23 authors...
Human activity in the last century has led to a significant increase in nitrogen (N) emissions and deposition (Galloway et al. 2004). Total N emissions in the United States have increased significantly since the 1950s (Galloway 1998, Galloway et al. 2003). As S deposition has declined in response to regulation, the rate of N deposition relative to S deposition has increased since the 1980s (Driscoll et al. 2001, 2003) followed by a general decrease in NOx emissions from electric utilities since ...
6 CitationsSource
12345678910