Match!
Svatava Janoušková
PsychologyPolitical sciencePedagogyTheologyScience educationCurriculumScientific literacy
1Publications
0Citations
What is this?
Publications 1
Newest
Přirodovědna gramotnost je pojem, který je od 50. let 20. stoleti uživan v mezinarodnim prostředi, v poslednich desetiletich v souvislosti s setřenim PISA. Take v kontextu vzdělavani v Ceske republice se s timto pojmem můžeme setkat, ackoli neexistuje jeho jedine vymezeni. Cilem studie je analýza a porovnani tři ceských a jednoho mezinarodniho dokumentu, ktere se k přirodovědne gramotnosti vztahuji. Na zakladě obsahove analýzy a komparace dokumentů se ukazuje, že jednotliva vymezeni přirodovědne...
Source
1