Match!
J. Deru
32Publications
3H-index
26Citations
Publications 33
Newest
#1J. DeruH-Index: 3
#2Jaap BloemH-Index: 43
Last.Nick van EekerenH-Index: 10
view all 12 authors...
Abstract Considerable nitrogen (N) mineralization occurs in drained peat soils in use for dairy grassland, due to aerobic decomposition of soil organic matter (SOM). N losses may be limited by matching grass N uptake with N mineralization and by adapting on-farm fertilization schemes to soil N supply (SNS) and apparent N recovery (ANR). Previous attempts to predict SNS of peat grasslands from soil parameters have been unsuccessful, partly due to high variation in SNS between sites and years. In ...
1 CitationsSource
#2J. DeruH-Index: 3
view all 4 authors...
De droogtetolerantie en ziekteresistentie van sorghum maken het gewas steeds geschikter voor teelt en gebruik als ruwvoer in Nederland. Het gewas is echter nog niet uitontwikkeld. Veredelaars zetten elk jaar stappen om betere sorghumrassen te ontwikkelen voor Nederland. Zo wordt momenteel gezocht naar rassen die in het Nederlandse klimaat opbrengst combineren met een redelijk zetmeelgehalte en een goede verteringscoefficient.
#1H.C. de BoerH-Index: 3
#2J. DeruH-Index: 3
Last.N.J.M. van EekerenH-Index: 3
view all 3 authors...
Abstract Soil compaction can impair the productivity of permanent grassland. A way to ameliorate compaction in the topsoil (0–30 cm), without destroying the sward, is soil loosening by sward lifting. To explore the potential of this form of non-inversion tillage, we applied this treatment once, either in spring or in autumn, to a moderately compacted grassland on a sandy soil and measured the effects on soil structure, grass rooting and productivity for up to two growing seasons. We also explore...
1 CitationsSource
#1Herman de BoerH-Index: 2
#2J. DeruH-Index: 3
Last.Nick van EekerenH-Index: 10
view all 3 authors...
Source
#1A.J. SchoutenH-Index: 13
#2Jaap BloemH-Index: 43
Last.Michiel RutgersH-Index: 30
view all 10 authors...
En de boer hij ploegde voort. Algemeen wordt aangenomen dat ploegen noodzakelijk is om de bodem geschikt te maken voor een optimale gewasproductie. Maar ploegen versnelt de afbraak van organische stof en verandert het bodemleven. In deze bijdrage worden ervaringen met acht veldexperimenten gebruikt om effecten op biodiversiteit en gerelateerde bodemecosysteemdiensten in te schatten. Welke lessen kunnen we leren, en kan de landbouw ook zonder ploegen?
#1J. DeruH-Index: 3
#2Jaap BloemH-Index: 43
Last.Nick van EekerenH-Index: 10
view all 9 authors...
Abstract Peat wetlands are of major importance for ecosystem services such as carbon storage, water regulation and maintenance of biodiversity. However, peat drainage for farming leads to CO2 emission, soil subsidence and biodiversity losses. In the peat areas in the Netherlands, solutions are sought in reducing drainage, adapting farming to wetter soils, and converting productive dairy grasslands to less intensively managed semi-natural grasslands. Our objective was to compare the soil ecology ...
2 CitationsSource
#1H.C. de Boer (WUR: Wageningen University and Research Centre)H-Index: 3
#2J. DeruH-Index: 3
Last.N.J.M. van EekerenH-Index: 3
view all 4 authors...
Aims During the first days after harvest of Lolium perenne L., N remobilized from roots and stubble forms the main N source for regrowth. Low N uptake from the soil during this period may lead to N loss if N fertilizer is applied too soon. Furthermore, temporary N deprivation has been found to stimulate root growth. We therefore hypothesized that a strategic delay in N application after harvest may improve N-use efficiency of L. perenne grassland by increasing root biomass and reducing N loss.
6 CitationsSource
#1H.C. de BoerH-Index: 3
#2J. DeruH-Index: 3
Last.N.J.M. van EekerenH-Index: 3
view all 3 authors...
#1H.C. de BoerH-Index: 3
#2A.P. PhilipsenH-Index: 1
Last.Nick van EekerenH-Index: 10
view all 4 authors...
Verdichting van de bodem kan de grasopbrengst en -kwaliteit verminderen door negatieve effecten op de beworteling en de activiteit van het bodemleven. Bij minder en meer oppervlakkige beworteling spoelen nutrienten zoals stikstof (N) al snel tot beneden de wortelzone, waardoor hun benutting laag is. Ook kan de droogtegevoeligheid van grasland toenemen, waardoor de opbrengst daalt, de botanische samenstelling verslechtert en het grasland eerder vernieuwd moet worden.
#2J. DeruH-Index: 3
Last.Jaap BloemH-Index: 43
view all 4 authors...
Deze brochure behandelt de bodemkwaliteit van veengrond. In Hoofdstuk 2 worden de zes elementen van bodemkwaliteit besproken. Hoofdstuk 3 gaat over meten en beoordelen van bodemkwaliteit. In Hoofdstuk 4 worden drie praktijkmaatregelen in het veenweidegebied behandeld. Onderdeel van deze brochure is een checklist voor bodemkwaliteit die elke melkveehouder op veen kan doorlopen.
1234