Match!
J.W. Erisman
Alternative energyPrimary energyBisphenol AHydrogen technologiesMedicine
10Publications
2H-index
5Citations
What is this?
Publications 11
Newest
#2J.W. ErismanH-Index: 2
view all 8 authors...
#1F. WoudenbergH-Index: 1
Last. Arjan WardekkerH-Index: 4
view all 9 authors...
#1F. WoudenbergH-Index: 1
Last. Arjan WardekkerH-Index: 4
view all 9 authors...
#1F. WoudenbergH-Index: 1
Last. Arjan WardekkerH-Index: 4
view all 9 authors...
#1W.F. PasschierH-Index: 2
#2F. WoudenbergH-Index: 1
Last. P.W. van VlietH-Index: 2
view all 9 authors...
2 Citations
#1W.F. PasschierH-Index: 2
#2F. WoudenbergH-Index: 1
Last. J.A. WardekkerH-Index: 6
view all 11 authors...
#1W.F. PasschierH-Index: 2
Last. P.W. van VlietH-Index: 2
view all 9 authors...
Stikstof is noodzakelijk voor alle vormen van leven. Het is bijvoorbeeld een belangrijke bouwsteen van eiwitten. Planten, dieren en mensen nemen het op als reactief stikstof. Dat moet uit stikstof in de buitenlucht worden gevormd. In de natuur wordt reactief stikstof slechts op beperkte schaal gevormd, hoofdzakelijk door micro-organismen. De kunstmatige vorming van reactief stikstof werd een eeuw geleden mogelijk gemaakt door de uitvinding van een proces voor de synthese van ammoniak. Deze uitvi...
#1W.F. PasschierH-Index: 2
Last. P.W. van VlietH-Index: 2
view all 10 authors...
3 Citations
#1W.F. PasschierH-Index: 2
#2J.W. ErismanH-Index: 2
view all 8 authors...
Because of the political, social and environmental problems associated with dependency on fossil fuels, there is considerable interest in alternative energy sources. Hydrogen is regarded as a promising option, particularly as a fuel for road vehicles. The Dutch Energy Research Centre (ECN) recently published a vision of the future, in which it suggested that by 2050 more than half of all cars in the Netherlands could be running on hydrogen. A switch to using hydrogen as the primary energy source...
#1W.F. PasschierH-Index: 2
#2J.W. ErismanH-Index: 2
Last. P.W. van VlietH-Index: 2
view all 9 authors...
De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen – met zijn politieke, maatschappelijke en milieunadelen – zorgt ervoor dat alternatieve energiebronnen volop in de belangstelling staan. Het gebruik van waterstof wordt als een veelbelovende optie gezien, in het bijzonder voor het wegverkeer. Volgens een toekomstvisie van het Nederlandse ECN zou in 2050 ruim de helft van de auto’s in Nederland op waterstof kunnen rijden. Vooropgesteld dat de waterstof wordt geproduceerd uit duurzame energiebronnen, zo...
12