Match!
Tianming Gao
Southern Medical University
3Publications
2H-index
15Citations
Publications 3
Newest
#1Hengli Ni (Soochow University (Suzhou))H-Index: 2
#2Lin Chen (Southern Medical University)H-Index: 6
Last.Jian-Ming Li (Soochow University (Suzhou))H-Index: 7
view all 12 authors...
#1Yao Liu (Soochow University (Suzhou))H-Index: 4
#2Liming Song (Southern Medical University)H-Index: 2
Last.Jian-Ming Li (Soochow University (Suzhou))H-Index: 7
view all 11 authors...
#1Yao LiuH-Index: 15
#2Qun ZhouH-Index: 4
Last.Jian-Ming LiH-Index: 7
view all 12 authors...
// Yao Liu 1, 2, * , Qun Zhou 1, * , Xiao-Shun He 1 , Li-Ming Song 3 , Lin Chen 3 , Wei-Juan Jiao 1 , Tong Shen 1 , Su Yao 3 , Hua Wu 1 , Zhi-Bin Hu 2 , Tian-Ming Gao 4 , Jian-Ming Li 1, 3 1 Department of Pathology, Medical College of Soochow University, Suzhou 215123, People’s Republic of China 2 Department of Epidemiology, School of Public Health, Nanjing Medical University, Nanjing 211166, People’s Republic of China 3 Department of Pathology, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Gua...
1