Match!
Dagmar Stárková
Mathematics educationPsychologyPedagogyChemistry educationNebo
2Publications
1H-index
1Citations
What is this?
Publications 2
Newest
1 Citations
Informacni a komunikacni technologie (ICT) jsou v dnesni době nedilnou soucasti edukacniho procesu. Při jejich použivani je mimo efektivity zapotřebi zohledňovat i možna eticka a bezpecnostni rizika, ktera s sebou využivani modernich technologii přinasi. Pro ucitele i žaky je důležita znalost a důležitost pravidel bezpecneho, legalniho a moralniho uživani ICT zejmena v prostředi internetove sitě. Konkretně jde o zakladni eticke kodexy a legislativni ramec, ale i schopnost je spravně aplikovat. P...
Source
1