Match!
Shin Ha
Korea University
9Publications
2H-index
15Citations
Publications 9
Newest
Source
Source
#1Shin Ha (Korea University Medical Center)H-Index: 2
#2Yo Han Lee (Konyang University)H-Index: 9
Source
#2Shin HaH-Index: 2
Last.Yo Han LeeH-Index: 9
view all 3 authors...
Source
Source
#1Kyeong Jin Kim (KU: Korea University)H-Index: 5
#2Shin Ha (KU: Korea University)H-Index: 2
Last.Sin Gon Kim (KU: Korea University)H-Index: 35
view all 5 authors...
1 CitationsSource
#1Shin Ha (KU: Korea University)H-Index: 2
#2Seok-Jun Yoon (KU: Korea University)H-Index: 39
Last.Yo Han Lee (Konyang University)H-Index: 9
view all 9 authors...
1 CitationsSource
#1Shin HaH-Index: 2
#2Hui Ran ChoiH-Index: 1
Last.Yo Han LeeH-Index: 9
view all 3 authors...
10 CitationsSource
#1Sin Gon Kim (KU: Korea University)H-Index: 35
#2Kyeong Jin Kim (KU: Korea University)H-Index: 5
Last.Young Hoon Kim (KU: Korea University)H-Index: 26
view all 4 authors...
3 CitationsSource
1