Icons / Logo / Facebook Created with Sketch. Icons / Logo / Google Created with Sketch. Icons / Logo / ORCID Created with Sketch. Branding/Logomark minus Citation Combined Shape Icon/Bookmark-empty Icon/Copy Icon/Collection Icon/Close Copy 7 no author result Created with Sketch. Icon/Back Created with Sketch. Match!
Martin Rusek
Charles University in Prague
10Publications
1H-index
3Citations
Publications 10
Newest
Published on May 23, 2019in International Journal of Science Education 1.25
Karel Vojíř1
Estimated H-index: 1
(Charles University in Prague),
Martin Rusek1
Estimated H-index: 1
(Charles University in Prague)
ABSTRACTThe number of science education research papers has been rapidly rising in recent years. This number has been particularly influenced by researchers from non-English speaking countries who contribute to the field. With this number of papers, literature reviews gain in importance as they help researchers more easily orient themselves in problem areas. The authors of this study present a literature review on science textbook research. The importance of textbooks in education is indisputabl...
Published on Jan 1, 2019in Chemistry Education Research and Practice 2.29
Martin Rusek1
Estimated H-index: 1
(Charles University in Prague),
Karel Vojíř1
Estimated H-index: 1
(Charles University in Prague)
This paper focuses on the procedure and results for analyzing text-difficulty in lower-secondary chemistry textbooks in the Czech Republic. The authors use established methodology for text-difficulty analysis by Nestler, adapted by Průcha and Pluskal by adding a second independent analyser to improve reliability. Some textbooks do not follow the expected trend of either text-difficulty coherence or increasing text-difficulty between books for the 8th and 9th grade. No trend in topic difficulty w...
Published on Jun 12, 2018in Journal of Chemical Education 1.76
Martin Rusek1
Estimated H-index: 1
(Charles University in Prague),
Pavel Beneš (Charles University in Prague), John J. Carroll1
Estimated H-index: 1
(NTU: Nottingham Trent University)
The role of practical work in the training of student teachers is central to the development of their future pedagogy and practice. However, not all laboratory based activities give sufficient challenge in the development of both cognitive and practical skills. The activity proposed in this paper helps reinforce an understanding of reaction kinetics through a study of the reaction of zinc with sulfuric acid. In this study, the observed reaction kinetics conflicted with the typical expectation, w...
Published on Dec 31, 2016in Scientia in Educatione
Dagmar Stárková , Martin Rusek1
Estimated H-index: 1
Informacni a komunikacni technologie (ICT) jsou v dnesni době nedilnou soucasti edukacniho procesu. Při jejich použivani je mimo efektivity zapotřebi zohledňovat i možna eticka a bezpecnostni rizika, ktera s sebou využivani modernich technologii přinasi. Pro ucitele i žaky je důležita znalost a důležitost pravidel bezpecneho, legalniho a moralniho uživani ICT zejmena v prostředi internetove sitě. Konkretně jde o zakladni eticke kodexy a legislativni ramec, ale i schopnost je spravně aplikovat. P...
Published on Dec 16, 2016in Chemicke Listy 0.31
Martin Rusek1
Estimated H-index: 1
(Charles University in Prague),
D. Stárková1
Estimated H-index: 1
(Charles University in Prague)
+ 1 AuthorsP. Beneš1
Estimated H-index: 1
(Charles University in Prague)
Text-difficulty analysis belongs to traditional qualitative research methods. School textbook analysis represents an important discipline, the results of which are applied by successful publishers to produce better textbooks for the market. In this study the authors focus on chemistry textbooks for lower secondary schools. Since these textbooks have not been analysed yet, the present article covers an unexplored area. Biology and geography lower-secondary textbook analyses are presented for comp...
Published on Jan 19, 2016in Scientia in Educatione
Martin Rusek1
Estimated H-index: 1
(Charles University in Prague)
Analýza disertacnich praci z didaktiky chemie obhajených mezi lety 2003–2014 byla provedena v ramci iniciativy zaměřene na zvysovani urovně doktorskeho studia v oborových didaktikach. Jedna se o snahu posileni pozice oborových didaktik přirodovědných předmětů v Ceske republice. Prvnim z kroků je analýza disertacnich praci z didaktik přirodovědných oborů. Dalsim planovaným krokem je zřizeni portalu pro snazsi sdileni disertacnich praci i jiných textů za ucelem lepsi navaznosti praci i spoluprace ...
Published on Dec 22, 2014in Scientia in Educatione
Martin Rusek1
Estimated H-index: 1
(Charles University in Prague)
Přispěvek je zaměřen na efekt, který ma zařazeni chemie do ramcových vzdělavacich programů pro obory vzdělani středniho odborneho vzdělavani. Tento efekt je zjisťovan jako rozdil mezi postoji žaků k chemii po ukonceni zakladni skolni dochazky a po ukonceni středoskolske výuky chemie, tedy v prvnim rocniku středni odborne skoly nechemickeho zaměřeni. Zjistěne výsledky jsou propojeny s výsledky dřive provedených výzkumů v teto oblasti. Z koncepcniho hlediska je nutne podniknout potřebne kroky směr...
Published on Jan 1, 2013in Scientia in Educatione
Martin Rusek1
Estimated H-index: 1
Výzkumne setřeni je zaměřeno na postoje žaků střednich odborných skol (SOS) nechemickeho zaměřeni k chemii. Cilem je zjistit a porovnat postoje žaků na zacatku a na konci skolniho roku, tedy po přichodu na středni skolu a po skonceni výuky chemie. Zadaný dotaznik obsahoval tři otazky s otevřenou odpovědi a jednu otazku se skalou 1–5. Z výsledků je možne vyvozovat zpřesněni představ žaků o chemii posun v jejich vnimani užitecnosti chemie pro život. Přesto žaci hodnoti chemii znamkou 3. V zavěru p...
12