Match!
Martin Rusek
Charles University in Prague
13Publications
2H-index
7Citations
Publications 14
Newest
Source
Přirodovědna gramotnost je pojem, který je od 50. let 20. stoleti uživan v mezinarodnim prostředi, v poslednich desetiletich v souvislosti s setřenim PISA. Take v kontextu vzdělavani v Ceske republice se s timto pojmem můžeme setkat, ackoli neexistuje jeho jedine vymezeni. Cilem studie je analýza a porovnani tři ceských a jednoho mezinarodniho dokumentu, ktere se k přirodovědne gramotnosti vztahuji. Na zakladě obsahove analýzy a komparace dokumentů se ukazuje, že jednotliva vymezeni přirodovědne...
Source
#1Karel Vojíř (Charles University in Prague)H-Index: 1
#2Martin Rusek (Charles University in Prague)H-Index: 2
ABSTRACTThe number of science education research papers has been rapidly rising in recent years. This number has been particularly influenced by researchers from non-English speaking countries who contribute to the field. With this number of papers, literature reviews gain in importance as they help researchers more easily orient themselves in problem areas. The authors of this study present a literature review on science textbook research. The importance of textbooks in education is indisputabl...
Source
#1Martin Rusek (Charles University in Prague)H-Index: 2
#2Vlastimil ChytrýH-Index: 1
Last.Linda Honskusová (Charles University in Prague)
view all 3 authors...
Source
#1Martin Rusek (Charles University in Prague)H-Index: 2
#2Karel Vojíř (Charles University in Prague)H-Index: 1
This paper focuses on the procedure and results for analyzing text-difficulty in lower-secondary chemistry textbooks in the Czech Republic. The authors use established methodology for text-difficulty analysis by Nestler, adapted by Průcha and Pluskal by adding a second independent analyser to improve reliability. Some textbooks do not follow the expected trend of either text-difficulty coherence or increasing text-difficulty between books for the 8th and 9th grade. No trend in topic difficulty w...
2 CitationsSource
#1Martin Rusek (Charles University in Prague)H-Index: 2
#2Pavel Beneš (Charles University in Prague)H-Index: 1
Last.John J. Carroll (NTU: Nottingham Trent University)H-Index: 1
view all 3 authors...
The role of practical work in the training of student teachers is central to the development of their future pedagogy and practice. However, not all laboratory based activities give sufficient challenge in the development of both cognitive and practical skills. The activity proposed in this paper helps reinforce an understanding of reaction kinetics through a study of the reaction of zinc with sulfuric acid. In this study, the observed reaction kinetics conflicted with the typical expectation, w...
1 CitationsSource
1 Citations
Informacni a komunikacni technologie (ICT) jsou v dnesni době nedilnou soucasti edukacniho procesu. Při jejich použivani je mimo efektivity zapotřebi zohledňovat i možna eticka a bezpecnostni rizika, ktera s sebou využivani modernich technologii přinasi. Pro ucitele i žaky je důležita znalost a důležitost pravidel bezpecneho, legalniho a moralniho uživani ICT zejmena v prostředi internetove sitě. Konkretně jde o zakladni eticke kodexy a legislativni ramec, ale i schopnost je spravně aplikovat. P...
Source
#1Martin Rusek (Charles University in Prague)H-Index: 2
#2D. Stárková (Charles University in Prague)H-Index: 1
Last.P. Beneš (Charles University in Prague)H-Index: 1
view all 4 authors...
Text-difficulty analysis belongs to traditional qualitative research methods. School textbook analysis represents an important discipline, the results of which are applied by successful publishers to produce better textbooks for the market. In this study the authors focus on chemistry textbooks for lower secondary schools. Since these textbooks have not been analysed yet, the present article covers an unexplored area. Biology and geography lower-secondary textbook analyses are presented for comp...
1 Citations
#1Martin Rusek (Charles University in Prague)H-Index: 2
Analýza disertacnich praci z didaktiky chemie obhajených mezi lety 2003–2014 byla provedena v ramci iniciativy zaměřene na zvysovani urovně doktorskeho studia v oborových didaktikach. Jedna se o snahu posileni pozice oborových didaktik přirodovědných předmětů v Ceske republice. Prvnim z kroků je analýza disertacnich praci z didaktik přirodovědných oborů. Dalsim planovaným krokem je zřizeni portalu pro snazsi sdileni disertacnich praci i jiných textů za ucelem lepsi navaznosti praci i spoluprace ...
Source
12